Taal

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

BlueFields Fashion hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij zijn gericht op het leveren van een positieve bijdrage aan de samenleving, zowel in Nederland en België als in landen waarin onze kleding geproduceerd wordt. Wij werken al meer dan vijftien jaar nauw samen met onze leveranciers en onderaannemers. Met hen hebben wij partnerships om enerzijds de kwaliteit en duurzaamheid van onze kleding te garanderen en anderzijds omdat wij weten hoe daar de arbeidsomstandigheden zijn. Onze leveranciers worden derhalve ook regelmatig bezocht om dit te monitoren.

Gedragscode

BlueFields Fashion heeft, in samenwerking met State of Art, een eigen gedragscode opgesteld, waaraan onze leveranciers zich aan moeten houden. Deze gedragscode omvat een aantal zaken die ervoor moeten zorgen dat onze leveranciers zich bewust zijn van sociale verantwoordelijkheid, milieuverantwoordelijkheid, gezondheidskwesties en kwaliteitsmanagement. Enkele voorbeelden van deze aspecten die in de gedragscode zijn opgenomen:

• Geen enkele leverancier zal betrokken zijn bij het dwingen van mensen tot arbeid of arbeid waarbij sprake is van lichamelijk of geestelijk misbruik of enige vorm van straf (ILO-Conventies 29 en 105).
• Leveranciers dienen ervoor te zorgen dat het wettelijke maximum van het aantal normale werkuren of overuren volgens lokale wetgeving niet wordt overschreden. Overwerk is vrijwillig en bedraagt niet meer dan twaalf uur per week.
• Leveranciers moeten een veilige werkomgeving bieden, vrij van milieuvervuiling en met een positieve sociale sfeer voor alle betrokken partijen.

De gedragscode vereist volledige medewerking van onze leveranciers en geeft ons inzicht in de mate waarin zij aandacht besteden aan sociale kwesties, een milieuvriendelijke werkwijze en kwaliteitsmanagement. Door onze leveranciers tenminste eenmaal per jaar te bezoeken kunnen we toezien op de naleving van deze gedragscode.

Productie

De leveranciers van BlueFields Fashion zijn gevestigd in China, India, Italië, en Bangladesh. We werken al meer dan vijftien jaar nauw samen met deze leveranciers. Met grote regelmaat worden hier door onafhankelijke instanties audits gedaan.
BlueFields Fashion beheert de auditrapporten en certificaten van al haar leveranciers (bijvoorbeeld BSCI, WRAP, GOTS, ISO 9001, ISO 14001, etc.).

REACH

De leveranciers en onderleveranciers van BlueFields Fashion werken volgens de eisen van de lijst van aan beperkingen onderhevige stoffen (volgens de REACH-verordening van de Europese Unie (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van chemische stoffen)) in de meest recente versie. Bovendien dienen de leveranciers en onderleveranciers van BlueFields Fashion ook te voldoen aan de aanbevelingen voor de lijst van aan beperkingen onderhevige stoffen van MODINT (Nederlandse Brancheorganisatie voor kleding en textiel) in de meest recente versie.

Energie

Onze logistieke partner, DHL, is Exel Supply Chain ISO 14001 gecertificeerd, hetgeen waarborgt dat zij een milieubewust beleid voeren. Daarnaast hebben zij met GoGreen, GoHelp en GoTeach drie thema’s waarmee zij werken aan hun verantwoordelijkheid op het gebied van personeel, de maatschappij en het milieu. DHL heeft de doelstelling om in 2050 de logistieke uitstoot volledig nul te hebben.

Naar boven